Ako čítať roadbook

Roadbook je jediným orientačným podkladom posádok rallye Strážov Classic. Roadbook každá posádka obdrží krátko pred štartom. Behom celého "závodu" za neho posádka zodpovedá, rovnako ako za palubnú kartu. Číta sa z vrchnej časti smerom dole. Jednotlivé situácie sú označené číselným poradím.

Ako vyzerá roadbook?

Na každej strane sa nachádza záhlavie, ktoré obsahuje základné informácie o etape. Dizajn roadbooku je podľa štndardov z veteránskych rallye poriadanými v zahraničí, spĺňajúce podmienky a pravidlá "FIVA Regularity Event". Obsahuje vzdialenosti od štartu, parciálne vzdialenosti – všetky prepočítané aj v míľach. Neoddeliteľnou súčasťou je šípkový itinerár, navigujúci pomocou symbolov. V políčku "poznámky" môžu byť uvedené doplňujúce informácie.

Je dôležité poznamenať, že roadbook neobsahuje všety križovatky. Platí pravidlo, že pokiaľ nie je určené inak, platí smer hlavnej cesty, resp. jazdy priamo – rovno. Roadbook obsahuje všetky železničné prejazdy, ktoré sa nachádzajú na trati a názvy obcí, cez ktoré sa bude prachádzať (okrem tzv. slepého itineráru - časti, ktorá slúži na zistenie jazdy podľa itinerára).

Navigácia pomocou roadbooku nie je zložitá. Ak ste ju nikdy nezažili a máte obavy, verte, že po prvých kilometroch by to už malo ísť bez problémov. Samokontroly a ich lokácia je v roadbooku zakreslená. Kontrolná otázka na každú samokontrolu je zapísaná v palubnej karte.

Dôležité upozornenie:

Pokiaľ sa na trase napriek štartu v minútovom intervale stretnete s iným vozidlom, za žiadnych okolností sa ho nedržte. Jazdí sa vo viacerých variantách itineráru! Preto to neznamená, že ak pôjdete za ďalšou posádkou, pôjdete správne. Verte sami sebe. Doporučujeme si značiť prejdenú križovatku resp. situáciu zakreslenú v roadbooku. Predídete tým zbytočným chybám.

Nezabúdajte sledovať prejdenú vzdialenosť k ďalšiemu zakreslenúmu bodu. Trénujte svoj odhad, aby ste vedeli rozoznať, či idete 300 metrov alebo 1,1 km. Nestane sa potom situácia, že odbočíte na úplne inej križovatke skôr, resp. neskôr. 

PLAUBNÁ KARTA

Jazdný výkaz alebo inými slovami palubná karta (board card, alebo familiárne "board karta") je najdôležitejší doklad posádky. Do karty zapisujú traťový maršáli jednotlivé záznamy. Vašou úlohou je do karty zapísať odpovede na samokontroly (SK). 

Strata palubnej karty znamená diskvalifikáciu z hodnotenia rallye. Kartu obdržíte pri registrácii a odovzdáte ju v cieli rallye. Neoprávnené zápisy do karty (do priestorov pre zápisy traťových maršálov) sa penalizujú podľa pravidiel rallye Strážov Classic. Ak posádka neodovzdá palubnú kartu v cieli súťažného dňa, bude posádka diskvalifikovaná v tomto dni.

VYBAVENIE K RALLYE

Doporučujeme posádkam aby sa vybavili nasledovnými pomôckami:
- doska s klipom na papiere
- 2 perá
- stopky
- hodinky
- GPS Tripmaster v mobile – funkčný a nakalibrovaný! / kalibrovaný tripmaster inštalovaný vo vozidle

GPS Ttripmastre

Na výber je veľké množstvo GPS Tripmastrov pre rôzne operačné systémy mobilných telefónov či tabletov. Vyberáme pre Vás niektoré:
Tripmaster GPS iOS
– Rally Tripmeter iOS
– Rally Tripmeter >Play
– GPS Tripmeter >Play