ČO JE RALLYE STRÁŽOV CLASSIC?

Strážov Classic je rallye majiteľov historických vozidiel. Jeho V. ročník je doslova prelomový vo viacerých smeroch. Po prvý krát sme pripravili víkendovú rallye. Samotná rallye je výnimočná a v našich končinách ešte nie moc rozšírená. Vždy sa snažíme vyberať trasu tak, aby bola pre posádky atraktívna. Veríme, že aj teraz sme vybrali trasu, ktorá patrí - podľa nás organizátorov - medzi jednu z najkrajších, ktoré sme za štyri roky absolvovali. 
Jednotlivé skúšky nie sú koncipované k dosiahnutiu maximálnych rýchlostí vozidiel, preto sa nejedná o závod v pravom zmysle slova, ale o jazdu historických automobilov v premávke a v rámci pravidiel cestnej premávky. Veteránisti musia dodržiavať priemerné rýchlosti vozidiel a prechádzať kontrolnými stanoviskami v presných časových termínoch. Ide teda o jazdu, resp. závod presnosti.
Hoci sa rallye nazýva podľa Strážovských vrchov, v ktorých sa jazdili predchádzajúce ročníky, teraz by sa podujatiu hodil prívlastok “Bielokarpatská classic rallye” či “Slovensko-Moravská old-timer rallye”, pretože veľká časť trate bude viesť aj po cestách susednej Českej republiky. Vybrali sme pre Vás, okrem zábavy a súťaženia, zaujímavé miesta, ktoré sú, podľa nás, atraktívne pre každého člena posádky.
Súčasťou pestrého programu je aj súťaž elegancie Concourse d’ Elegance. V prípade Rallye Strážov Classic komisia nehodnotí najkrajší automobil, pretože organizátor zastáva názor, že každý automobil je istým spôsobom jedinečné dielo a je ťažké a veľmi relatívne hodnotiť jeho krásu, ale predmetom hodnotenia Concourse d’ Elegance (CDE) je “symbióza” automobilu a posádky. Jury CDE bude hodnotiť dobové zladenie posádky (oblečienie, doplnky a pod.) so svojím vozidlom, ktoré bude predstavené verejnosti na “korze“ počas Prológu. Za týmto účelom doporučujeme posádkam zvoliť vhodné dobové oblečenie a doplnky, ktoré urobia atraktívny dojem pre divákov akcie a Jury CDE.

Bude nám potešením hostiť Vás v Považskej Bystrici od 28. do 30. 6. 2019. Veríme, že si podujatie nájde miesto vo Vašom kalendári a spoločne prispejeme k vynikajúcej úrovni “polojubilejného” V. ročníka a svojími krásnymi automobilmi odprezentujeme históriu vývoja automobilizmu početnej diváckej verejnosti.