ČO JE RALLYE STRÁŽOV CLASSIC?

Strážov Classic je rallye pravidelnosti majiteľov historických vozidiel. Samotná rallye je výnimočná a v našich končinách ešte nie moc rozšírená. Vždy sa snažíme vyberať trasu tak, aby bola pre posádky atraktívna. 
Jednotlivé skúšky nie sú koncipované k dosiahnutiu maximálnych rýchlostí vozidiel, preto sa nejedná o závod v pravom zmysle slova, ale o jazdu historických automobilov v premávke a v rámci pravidiel cestnej premávky. Veteránisti musia dodržiavať priemerné rýchlosti vozidiel a prechádzať kontrolnými stanoviskami v presných časových termínoch. Okrem toho tento typ súťaže preveruje všímavosť a orientačné schopnosti členov posádky. Ide teda o jazdu, resp. závod presnosti.

Rallye Strážov Classic je súčasťou súťažného seriálu rallye historických vozidiel Pohár historických vozidiel, vypísaným Združením Zberateľov Historických Vozidiel SR, pre kategórie Automobil A – D. Podujatie je klasifikované do kategórie ___.
Súčasťou pestrého programu je aj súťaž elegancie Concourse d’ Elegance, zriadená ako dodatočný súťažný prvok pre posádky, mimo hodnotenia PHV. Komisia súťaže elegancie, zložená z predstaviteľov generálnych sponzorov a partnerov, nehodnotí najkrajší automobil, pretože každý automobil je jedinečné dielo a je ťažké a veľmi relatívne hodnotiť jeho krásu. 

Predmetom hodnotenia Concourse d’ Elegance je symbióza automobilu a posádky. Jury bude hodnotiť zladenie posádky (oblečienie, doplnky a pod.) so svojím vozidlom, ktoré bude predstavené verejnosti počas prvého súťažného dňa. Za týmto účelom doporučujeme posádkam zvoliť vhodné dobové oblečenie a doplnky, ktoré urobia atraktívny dojem pre divákov akcie a Jury Concourse d’ Elegance.