Organizačný team


SEKRETARIÁT 
RSDr. Jan Opletal

TRAŤOVÁ KOMISIA
Ing. Ľubomír Smatana, Ing. Ján Húska, Vladimír Haidler, 

LEGISLATÍVNA KOMISIA
Zdenko Metzker III.

HODNOTIACA KOMISIA
Zuzana Lacková, Svetozár Lacko, Zdenko Metzker III.

KOMISIA PRE PRÍPRAVU SÚŤAŽE ELEGANCIE
Ing. Eduard Maťašovský, Karol Farkašovský, Ing. Roman Knoll, Marián Šaradin

KOMISIA PRE PROPAGÁCIU A STYK S VEREJNOSŤOU
Ing. Ján Húska, Ing. Jozef Capák, Ľuboš Šlapka