Organizačný team V. ročníka

Riaditeľ pretekov:   Zdenko Metzker III., predseda@veteran-manin.eu, +421 910 339 767
Traťový komisár:    RSDr. Jan Opletal, sekretar@veteran-manin.eu, +421 905 512 731

ďalší členovia budú doplnení neskôr