Organizačný team


RIADITEĽ ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
Zdenko Metzker III., predseda@veteran-manin.eu, +421 910 339 767

TRAŤOVÝ KOMISÁR
RSDr. Jan Opletal, sekretar@veteran-manin.eu, +421 905 512 731

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
Karol Farkašovský, Eduard Maťašovský, Marian Šaradin, Vladimír Haidler, Ľubomír Smatana

HODNOTIACA KOMISIA
Zuzana Lacková, Svetozár Lacko


...a členovia Veterán Klubu Manín, dobrovoľníci a mladí veteránisti z klubov historických vozidiel združených v ZZHV SR, národného orgánu FIVA.