PLATBA ŠTARTOVNÉHO

Samotnému konečnému zápisu do štartovnej listiny predchádza úhrada štartovného poplatku. Informácie o platbe obdržia posádky e-mailom.  Vozidlá staršie ako rok výroby 1950 majú zaručené miesto na štartovnej listine. Štartovný poplatok je potrebné uhradiť do 7 dní od potvrdenia prihlášky. Z dôvodu zrušenia prihlášky organizátor nárokuje nasledujúce platby:
  • 45 dní pred zahájením rallye: 25% celkovej ceny štartovného
  • 25 dní pred zahájením rallye: 50% celkovej ceny štartovného
  • 14 dní pred zahájením rallye: 100% celkovej ceny štartovného

Štartovný poplatok účastník zo Slovenskej republiky prevedie na Euro účet: SK24 0200 0000 0034 6194 7751 (VÚB)

Štartovný poplatok účastník z Českej republiky prevedie na účet vedený v ČR (CZK) 1665840025/3030 (Air Bank)