VÝSLEDKY 2015

Víťazný automobil diváckej ankety:
VW Chrobák Cabrio – 1973 – Jozef Zachar
Trabant 601 Tramp – 1972 – Lenka Jakubíková

Víťazný motocykel diváckej ankety:
JAWA 250 Sport – 1965 – Svetozár Lacko
ČZ 175  – 1974 – Pavol Červený

Kontrolá otázka
Daniel Škorvánek – VAZ 2101 – 1978
Emanuel Šulek – Škoda 105 VB – 1979

Najstarší automobil
Erika Mošková – Morris 8 E – 1939

Najstarší motocykel
Peter Lovíšek – Pionier 555 – 1958