VÝSLEDKY 2016

Víťazný automobil diváckej ankety:
MG A Roadster Le Mans – 1955 – Jiří Janošek

Víťazný motocykel diváckej ankety:
JAWA 250 Sport – 1965 – Svetozár Lacko

Najstarší účastník
Pavol Putora – 1941

Najmladší účastník
v posádke Michala Sloviaka